facebooktwittermail d

Kostnadsökningar tynger Scandi Standards resultat

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade väntat 6,8 miljoner kronor.