facebooktwittermail d

Ökad risk för att kostnaderna ska överstiga intäkterna vid årets skörd

Marginalerna pressas i växtodlingen och få saker talar för högre priser just nu.