facebooktwittermail

Kort Capuppdrag till Jordbruksverket

Myndigheten får lite över en månad på sig att ta fram förslag på hur en reformerad jordbrukspolitik ska se ut i Sverige.

Regeringen överväger ett nytt nationellt stöd för betes- och ängsmarker med natur- och kulturvärden.
Regeringen överväger ett nytt nationellt stöd för betes- och ängsmarker med natur- och kulturvärden. FOTO: CECILIA PERSSON

På fem veckor ska Jordbruksverket ta fram ett förslag på vilka åtgärder som ska ingå i den strategiska planen, det vill säga vilka stöd och ersättningar som ska kunna gå till svenska lantbrukare från 2023 till och med 2027.