facebooktwittermail d

Korslimmat garanterar inte högre virkespris

Flera företag har investerat i nya anläggningar för korslimmat trä. Men det bidrar inte självklart till högre timmerpriser.