facebooktwittermail d

Kors egenhet viktigare än val av foder

Kors egna skillnader i metanproduktion är större än effekten av foder. Det visar ny svensk forskning.

En doktorsavhandling vid SLU visar att en ökad andel grovfoder inte någon större effekt på metanproduktionen.
En doktorsavhandling vid SLU visar att en ökad andel grovfoder inte någon större effekt på metanproduktionen. FOTO: ANN LINDÉN

Rebecka Danielsson visar i sin doktorsavhandling vid SLU på skillnader i metanproduktion mellan individuella kor. En ökad andel grovfoder i foderstaten ger inte någon större effekt på metanproduktionen eller på de vommikrober som producerar metan.

En teori har varit att en ökad grovfoderandel i foderstaten ger mer metanproduktion.

Men det visar sig inte stämma i den studie som testade grovfoder/kraftfoder i proportionerna 50/50 respektive 90/10. Resultaten visade att varken metanproduktion eller antalet mikrober som producerar metan skilde sig mellan de olika foderstaterna.

Samma produktion

Resultaten visade också att vomfloran skilde sig mellan de olika korna. Ytterligare en studie gjordes med en mer ingående analys av kornas vomflora. Den studien visade att det inte fanns några skillnader i foderutnyttjande eller mjölkproduktion mellan kor med hög eller låg metanproduktion.

Läs hela studien här