facebooktwittermail d

Korrigerad statistik ger högre tillväxt

Tillväxten i skogen är högre än vad statistiken tidigare visat. Det är resultatet av korrigeringar i Riksskogstaxeringens beräkningar.