facebooktwittermail d

Hälften av hans skörd förstörd av kornjordloppa

Flera angrepp av kornjordloppor har skadat odlingar på Gotland trots upprepad bekämpning tidigare i år. Mörkertalet kan dessutom vara stort då många skyller den dåliga tillväxten på torkan.