facebooktwittermail

Körförbud för många lastbilssläp

Fem procent av de tunga släpen fick körförbud och sammanlagt underkändes 61 procent vid besiktningen förra året, enligt Bilprovningens besiktningsstatistik.

Hos Bilprovningen besiktigades drygt 4,2 miljoner fordon under 2010.
I kategorin tunga släp (över 3,5 ton) har körförbuden under de tre senaste åren legat runt fem procent (2 191 släp). Totalt underkändes 61 procent huvudsakligen på grund av brister i
bromssystemet.

Branschorganisationen Sveriges åkeriföretags teknikchef Mårten Johansson säger till TT att många lastbilssläp körs till besiktning innan de får service, i stället för tvärtom.
En annan orsak kan vara att kraven på tunga fordons bromsar skärpts flera gånger under årens lopp. ATL.nu