facebooktwittermail d

Kor ingen kommunal kärnverksamhet

Det är behjärtansvärt att kommuner vill stödja svenskt lantbruk, men trenden med att de vill äga egen boskap är fel lösning. Det är ingen politisk kärnverksamhet.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I förra veckan rapporterades det att Centerpartiet i Kramfors lagt en motion om att kommunen ska äga egna kor. Detta för att ta fram närproducerat kött till offentlig verksamhet som skolor och äldreboenden.

Det är inget man har kommit på själv. I Härjedalen äger kommunen fyra kor och andra prövar liknande modeller. I grunden finns ett hedervärt engagemang, både för att kommunens medborgare ska få bra mat och för tillgång till svenskt och lokalproducerat kött.

Lösningen borde dock få varningslampor att blinka. För det första är det av yttersta vikt att kommunpolitiker inte glömmer bort vad deras uppdrag är. De ska skapa bra förutsättningar, inte konkurrera med privat näringsliv. För det andra har vi de lagar om upphandling som vi har av en anledning. Att försöka hitta på egna speciallösningar för att komma runt dessa är ingen sund instinkt.

Grundproblemet är väl känt. Vi vet att kött producerat i Sverige har vissa positiva egenskaper. Klimatpåverkan är mindre, det skapar förutsättningar för öppna landskap och rikare nyckelbiotoper. Svenska djur föds upp under ett starkare djurskydd än i många andra länder. Det finns med andra ord goda anledningar för konsumenter och det offentliga att välja svenskt.

Många politiker tänker på detta men får det sedan inte att fungera med lagen om offentlig upphandling. Denna skapades för att undvika korruption och diskriminerande marknader. Man bör upphandla varor av fler än bara sina kompisar. Man bör inte stänga en produkt ute från marknaden bara för att den är från ”fel” land.

Många politiker verkar dock inte förstå hur upphandling fungerar och att det finns möjligheter och förutsättningar att sätta upp kriterier som främst svenskt kött kommer leva upp till. Att av princip stänga ute vissa producenter från marknaden, även om de lever upp till exakt samma krav som de man ställt, det är inte förnuftigt. Svenska producenter skulle inte tycka om att man gjorde så mot oss på andra marknader.

Om man tycker att lagen om offentlig upphandling verkligen inte fungerar som man önskar, då är det lagen man bör opinionsbilda för att ändra på. Att hitta på egna sätt att gå runt den lagstiftning vi har är ingen vidare ryggradsreflex.

Ytterst har vi en fungerande marknad för livsmedel i Sverige och det finns gott om privata producenter runt om i landet som olika kommuner kan köpa in kött och andra produkter ifrån om de anstränger sig mer med sina upphandlingar.

Att leka bondgård och äga egna köttdjur är inte ett kommunalt grunduppdrag. Det finns bättre sätt att köpa in lokalt kött på än att medvetet konstruera egna kryphål och frångå vad man som politiker faktiskt bör fokusera på.