facebooktwittermail d

Kor i skog och hagar bra för miljön

Nötkreatur kan födas upp på bete och med små krav på insatsmedel. Det ger ett klimatvänligare kött.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

ATL uppmärksammar en debatt där älgköttets miljövänlighet sätts i fråga. En helhetssyn efterlyses där älgens skador på skogen också vägs in. Enligt Riksskogstaxeringen orsakar älgen en förlorad produktion på 1 miljon kubikmeter per år. Det brister också i forskningen om klimatavtryck av vilt och jakt.

Jag vill peka på att Världsnaturfonden,​WWF, enbart rekommenderar viltkött som alternativ till det kött som saluförs i butikerna i dag.

Viltkött finns inte på marknaden, men man skulle kunna tänka sig ett annat alternativ. Traditionellt har vi i åtskilliga tusen är fått kött och mjölk av tamdjur på naturbeten i stora hagar med löv- och barrträd eller i skog på ohägnad utmark. De behövde bara grovfoder.

Traditionen gällde hela den tid vi haft kreatur och till för ungefär ett halvsekel sedan. Då gav ny teknik och billig energi högre produktion på mindre ytor. Tillfällena att öka avkastningen sågs som oändliga. Kvantitet blev ett mål och många ville vara med och dela vinsten.

Liberalismens tro att produktion och evig tillväxt inte begränsas av att råvaror förstörs är livsfarlig. Energi kan förvisso inte förbrukas, men väl göras otillgänglig.

I mer än tusen år har vi framställt kött och mjölk utan tillskottsvaror. Det bästa för kulturlandskapets mångfald och för vår självförsörjningsgrad i händelse av avspärrning är den traditionella metoden. Då minskar visserligen kommersen med insatsvaror men i gengäld ökar småföretagande och arbetstillfällen. I det valet ryms också biobränslen, bär och svamp.

Jag förstår inte varför WWF inte kan rekommendera andra sätt att producera vårt kött på ifall detta kan gynna miljön. Man skulle kunna använda det traditionella utmarksbruket i ett agroforestrysystem och under ordnade former producera kött och mjölk i en miljö som WWF tycker är så bra att de rekommenderar föda från den. Kor och virke kan samsas.

Jag har sett tredje delen av Po Tidholms debattprogram "Resten av Sverige". I hans reportage från Norge styrks tesen om möjligheten med små jordbruk och låg markränta. I Overhalla med 4 000 invånare finns 50 mjölkbönder. Det är 10 fler än i hela Västmanlands län med mer än 250 000 invånare. Det ger hopp.

Kelvin Ekeland

Etnobiolog, landskapshistoriker, författare och debattör. Tidigare verksam i Skogsvårdsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket.