facebooktwittermail

Köpte skog – bara för att bevara den

Fårö

Skogsägaren Kristina Lindström är inte till någon nytta för skogsindustrin. På hennes 115 hektar avverkas bara för att återställa ett ålderdomligt änge.

– Det känns bra att bevara det till eftervärlden, säger hon.

Det ser verkligen inte ut som gamla tiders betesmarker. I de sårbara kalkhällarna syns spår efter skogsmaskiner och i åkerkanten ligger stora berg av lövskog och väntar på att hamna i flisaggregatet.