facebooktwittermail d

Köpläge i Finland

Lägre priser, lindrigare skatt och statliga stöd till skötseln. Det är några av fördelarna med att köpa skog i Finland.

Fram till 2010 hade utlandsboende skogsägare inte rätt att göra avdrag för kostnader, till exempel tillsynsresor. Men lagen har ändrats. Nu gäller samma regler för alla, skriver Handelsbankens skgs- och lantbrukstidning Tillväxt.

Även skattesituationen talar för den finländska skogen, enligt Gunnar Sandqvist, regionchef för Handelsbanken Skog och lantbruk i norra Sverige.

- All nettoinkomst från skogen beskattas som inkomst av kapital i Finland och det betyder att skatten aldrig blir högre än 28 procent, säger han till tidningen.ATL.nu