facebooktwittermail d

Bergvik: ”Majoriteten ville köpa ut”

En majoritet av ägarna ville köpa ut Bergviks skog när det grundläggande avtalet om virkesförsörjning löper ut 2018. Det säger Per Lindberg, VD Billerud Korsnäs.

Blir skogsägare. Billerud Korsnäs med VD Per Lindberg köper tillbaka skogen som såldes till Bergvik 2004.
Blir skogsägare. Billerud Korsnäs med VD Per Lindberg köper tillbaka skogen som såldes till Bergvik 2004. FOTO: PÄR FORNLING

Billerud Korsnäs köper tillbaka den skog den sålde till Bergvik 2004, cirka 350 000 hektar.