facebooktwittermail d

Köp av Setras sågverk tar kliv framåt

Bergs Timber fortsätter diskussionerna med Setra Trävaror om köpet av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby.

Det var i september som parterna tecknade en avsiktsförklaring. Det är nu gjort och därför går diskussionerna vidare för att genomföra en så kallad due diligence samt att enas om de slutgiltiga villkor, meddelar Bergs Timber.

Setra som är ett av Sveriges största träindustriföretag äger nio sågverk och tre fristående förädlingsverksamheter.

Sågverket i Vimmerby har en produktionskapacitet på cirka 175 000 kubikmeter.

RELATERAT: Bergs Timber förvärvar sågverk av Setra