facebooktwittermail

Kontrollavgift olagligt prissatt

Miljöinspektörernas kontrollavgifter i östra Skåne har satts på ett sätt som bryter mot lagen, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.

Domen får konsekvenser för alla kommuner som samarbetar om kontroller av bland annat livsmedelslagen och miljöbalken i så kallade miljöförbund, rapporterar Sveriges Radio Kristianstad.

Det är en företagare i Ystad-Österlenregionens miljöförbunds område som överklagat de kontrollavgifter som förbundet tagit ut. Ärendet har gått hela vägen till högsta instans.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu kommit fram till att det bara är kommunfullmäktige i de enskilda kommunerna som får sätta nivån på avgiften, inte, vilket är vanligt, det för en grupp kommuner gemensamma miljöförbundet.

Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommun ingår i Ystad- Österlenregionens miljöförbund.