facebooktwittermail d

Kontroll på kostnaderna Ryans räddning

Tack vare en stenhård kostnadskontroll har mjölkbonden Declan Ryan klarat de svåra åren 2008 och 2009.

HOLYCROSS IRLAND ATL
Nu är priserna på väg upp men han vill vänta och se vad som händer när mjölkkvoterna slopas innan han tar nya investeringsbeslut.

- Jag fick en mycket bra utbildning av min far och det var att hålla i kostnaderna och det har varit min ledstjärna, säger Declan Ryan som driver en mjölkproduktion med 80 mjölkande kor på familjegården i Holycross utanför Kilkenny.

Klarade sig


Det gjorde att han inte drogs med i den hysteriska investeringsboomen som nu fått Irland på fall och som också jordbruket till viss del drogs med i.

- När priserna steg så kom det in en massa nya producenter och många ökade sina gårdar från 50 till 120 kor eller mer fast de inte har marker som klarar det. Vi klarar oss nätt och jämnt under kvoten som går ut den siste mars, men det kommer att bli en katastrof i år och nästa.

Irlands mjölkkvot på ungefär 5,4 miljarder kilo fördelas på cirka 1,1 miljoner mjölkkor.

Stora möjligheter


Som nation ser Irland stora möjligheter när kvoterna försvinner 2015. Målet är att öka mjölkproduktionen med 50 procent till 2020, enligt Food Harvest-planen. Men Declan Ryan låter sig inte dras med i någon hysteri.

- Jag tänker inte göra några större investeringar innan vi får se effekterna av att kvoterna slopas, säger han.

Han har också haft sin beskärda del av mot- och framgångar sedan han tog över gården 2002. Bara ett par år efter det fick han slakta ut hela sin tuberkulossmittade besättning på 114 djur. Sedan har priserna farit berg- och dalbana för honom och alla andra.

Stora svängningar


Nu får han ungefär 38 eurocent (3,40 kronor) för mjölken. 2009 bottnade priset på 22 eurocent.
- Jag oroar mig för att priset stiger allt för snabbt, för vi vet att det kan gå ner dubbelt så fort och kostnaderna ligger kvar på en hög nivå.

Ostförsäljningen avgör


Priset han får beror till stor del på hur föreningens ostförsäljning i Frankrike går. Declans kooperativ Tipperary Co-op köpte det franska marknadsbolaget Tipigral 2005 och nästan all mjölk från kooperativets 360 leverantörer säljs via den kanalen.

- Men det gjorde också att våra priser var väldigt låga under 2009, säger Declan.

Tack vare sin köttdjursuppfödning kunde han ändå rädda kassaflödet något sånär dessa år. Han föder upp djuren till 500 - 600 kilo och säljer dem till bönder för slutuppfödning.

- Men det lönar sig bara om de får grovfoder och ensilage, inget spannmål, säger Declan.

Börjat att korsa


Nu ligger fokus på att öka protein- och fettvärdena och Declan har börjat korsa sina holstein med den nyzeeländska rasen freisian. På så sätt hoppas han få holsteins goda avkastning och freisians goda värden.

Han vill upp till 3,9 procent protein och 4,85 procent fett och en avkastning på 6 750 kilo. I dag ligger han på 3,51 protein och 4,01 procent fett och en avkastning på 6 579 kilo då han gett korna 320 kilo foderkoncentrat.

Många självmord


Declan är också mån om att balansera familjelivet med lantbruket.

Hans två barn, en dotter och en son med de gammelgaeliska namnen Caoimhe och Tadhg och en fru som är rektor trivs på landet.
Det föll på Declans lott att ta över gården, alla hans fyra syskon är lärare. Han trivs men säger samtidigt att det kan vara ett ensamt och tungt jobb, och för vissa ett "hemskt liv".
Tolv av hans klasskamrater från jordbrukshögskolan har av olika skäl begått självmord, berättar han.

Klarar inte


- Det är det som de nya som kommer in i branschen inte förstår. Du måste ha det i dig annars klarar du inte att mjölka två gånger om dan, 365 dagar om året. Jerry Simonsson