facebooktwittermail d

Kontinuitetsskogsbruket ger sämre klimatsäkerhet

Skogar med buskar och träd i olika åldrar ökar risken för bränder och gör dem mer svårsläckta, skriver Sverker Liden. 

Skogar som sköts med trakthyggesbruk klarar skogsbränder bättre, menar Sverker Liden. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Om man ser på reportagen i TV från olika skogsbränder i USA, Australien och Medelhavsländerna så är den gemensamma nämnaren skogar med buskvegetation. När torkan sätter in blir den vegetationen som fnöske.  Den blir lättantändlig, elden tar snabbt fart och den blir nästan omöjlig att stoppa.

Deras skogsbruk är sämsta tänkbara ur säkerhetssynpunkt. Ska vi införa det i Sverige?

När man har lyckats stoppa elden har det berott på att man förutsett brandfaran och börjat hålla får och getter för att hålla buskvegetationen borta från skogen och bebyggelsen. Man har alltså agerat preventivt och hittat ett motmedel som gjort det möjligt att rädda byggnader och samhällen.

Hur ser det ut i Sverige? Jo, under blädningsepoken bedrevs skogsbete. När vi gick över till trakthyggesbruk fick vi stora arealer utan undervegetation. Det gör att skogsbränder inte tar sig lika lätt, brinner saktare i början och inte blir lika svåra att begränsa som i skogar med mycket undervegetation. Oddsen för brandkåren att hinna ut och släcka och begränsa förbättras avsevärt.

Nu förordar Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, WWF och Skydda Skogen att vi ska gå över till kontinuitetsskogsbruk. Ett utmärkande drag för det är att det finns träd i alla åldersklasser över en hel sammanhängande areal.

Det innebär att svensk skog blir lik skogen i USA såtillvida att vi får ett buskskikt. Hur fungerar det om vi i framtiden får långa perioder av värme och torka?

Jo, skogen kommer precis som i USA att bli lättantändlig, elden tar sig snabbt och blir svår att begränsa. Eftersom Sverige till stora delar täcks av skog skulle en sådan skog bli ett storskaligt säkerhetshot om klimatet förändras. Skog, gårdar, byar och mindre städer skulle hotas på samma sätt som i USA.

Kan Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, WWF och Skydda Skogen garantera att skogsbränderna inte blir svårare med kontinuitetsskogsbruk? Hittills har de vägrat kommentera säkerhetsaspekten på en övergång från trakthyggesbruk till kontinuitetsskogsbruk. Har de ens tänkt på den?

Ändå medverkar Miljöpartiet och regeringen i Bryssel till att kontinuitetsskogsbruk ska införas i Sverige i stället för att varna för det. Naturskyddsföreningen, WWF och diverse forskningsorganisationer har lobbat i en sällan skådad omfattning i Bryssel för skogsbruksmetoder som är okända både vad gäller biologi, teknik, ekonomi och säkerhet.

Hur har man tänkt skydda landsbygden och dess mindre orter? Det finns ingen plan för hur Sverige ska bemöta ökade klimathot med förebyggande åtgärder, bara planlös opportunism från forskare och mat för en vecka. En första åtgärd borde vara att se till att skogen inte blir mer eldfängd utan satsa på trakthyggesbruk. Det förbättrar vår klimatsäkerhet.

Fotnot: Naturskyddsföreningen, WWF och Skydda skogen avstår från replik.

Sverker Liden

Jägmästare och skogsägare

Miljöpartiet i replik: Klimatanpassad skog klarar angrepp bättre