facebooktwittermail d

Konsumentföreningar och lantbrukare kan skapa framtiden tillsammans

Kooperationen ger medlemmarna inflytande och vi förvaltar resurserna gemensamt. Konsumentkooperation och lantbrukare kan vinna mycket på att samverka, skriver Johan Hilding. 

Kor och kalv på bete.
Bonden vinner på att engagera sig i detaljhandeln, inte bara i uppfödningen. Kooperationen ger den möjligheten. FOTO: OLA JENNERSTEN/NATURFOTOGRAFERNA/IBL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Bönder och konsumenter behöver varandra. Vi är i dag 3,7 miljoner delägare i Sveriges största konsumentkooperation KF som bildades 1989 för att konsumenter skulle få schyssta varor som både gynnar miljön och plånboken.

Vår främsta styrka är att vi är en kooperativ förening där enskilda medlemmar kan vara med och påverka utvecklingen av föreningen och verksamheten. Jag tror stenhårt på kooperationsdrivna föreningar där man tillsammans skapar lönsamhet och hållbar tillväxt både socialt och ekonomiskt och därför har jag sedan några år tillbaka varit förtroendevald som butiksombud, det är ett trevligt uppdrag där man ska vara medlemmens förlängda arm.

Till vardags är jag lantbrukare i Småland där jag och min familj driver lantbruk med smågrisproduktion och köttproduktion. Som lantbruksföretagare ligger det mig varmt om hjärtat att Coop har varit en matkedja som har tagit stort ansvar vad gäller att stötta svenskt jordbruk både genom hållbara upphandlingar och hållbara koncept både när det gäller Naturbeteskött och Änglamarksmärkningen. Nu i höst ökar samarbetet med Scan vad gäller griskött.

Därför är det viktigt att vi inom Coop fortsätter på den inslagna vägen och fortsätter med olika projekt som skapar framtidstro för våra yngre lantbrukare och en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk.

Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla djurhälsan och vara med på olika miljöprojekt som till exempel investeringar i biogasanläggningar. Listan kan göras lång på olika investeringar som skapar lönsamhet för framtidens jordbruk.

Därför har vi allt att vinna på att konsumentföreningar och lantbruk kommer närmare varandra och att vi skapar framtiden tillsammans. En stor fördel med en kooperation är att vinsten inte hamnar i en ägares ficka utan i vår gemensamma. Den vinsten kan senare användas för att förbättra lönsamheten och hållbarheten för just dagens och framtidens lantbruksföretagare.

Välkommen in i gemenskapen och var med och påverka utvecklingen du också!

Johan Hilding

Butiksombud i KF Väst och lantbrukare