facebooktwittermail d

Fortsatt högt förtroende för svenska bönder

Förtroendet för Sveriges bönder är stort - 8 av 10 anser att bönder är pålitliga både som livsmedelsproducenter, samhällsaktörer och miljöarbetare. Det visar en undersökning från Ipsos som LRF har låtit göra.

FOTO: TINA ANDERSSON

Undersökningen är baserad på svar från drygt 1 000 deltagare. Enligt den så ökar antalet personer som anser att bönderna bidrar till ett mer hållbart samhälle och en lägre klimatpåverkan jämfört med 2017, från 71 till 74 procent.

Däremot så minskar förtroendet angående antibiotikaanvändning - 74 procent säger sig lita på att bönderna inte ger djuren antibiotika för att de ska producera mer jämfört med 88 procent förra året.

Svarsnedgången överraskar LRF:s ordförande Palle Borgström.

– Vi är berättigat stolta över Sveriges bönders låga användning av antibiotika till djur. Sveriges bönder använder minst antibiotika till djur i hela EU. En möjlig förklaring till minskningen kan vara att problemen med överanvändning av antibiotika uppmärksammats i media och att fler konsumenter har blivit medvetna om problemet, säger Palle Borgström.

Högt förtroende för vegomat

Totalt ökar andelen konsumenter, 87 procent, som har mycket eller ganska högt förtroende för jordbrukarna som producenter av svenska råvaror och livsmedel.

I frågan om vegetabilisk mat utmärker sig konsumenter som betecknar sig som veganer, vegetarianer eller så kallade flexitarianer, personer som i hög grad väljer växtbaserad mat. Gruppen instämmer i högre utsträckning än allätare i påståendet att Sveriges bönder har ett bra utbud av råvaror som gör det enkelt att äta vegetariskt – närmare åtta av tio – jämfört med sex av tio, bland allätare.

Agneta Hallström, ansvarig för undersökningen på Ipsos, tycker att studien visar ett starkt resultat för Sveriges bönder:

– Många konsumenter är avgjort positiva till bonden ur många aspekter, samtidigt som väldigt få är negativa. Förtroendet är stabilt högt. Det gäller både generellt och synen på bonden som livsmedelsproducent och bidraget till ett hållbart samhälle. Det är också spännande att konsumenter som söker vegetariska alternativ är så positiva till utbudet från Sveriges bönder, säger Agneta Hallström.

Ur undersökningen

• 78 procent väljer medvetet mat och råvaror från svenska bönder.

• 74 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att bönder bidrar till ett mer hållbart samhälle och lägre klimatpåverkan. Siffran är en ökning med tre procentenheter sedan förra årets mätning.

• 86 respektive 87 procent har högt eller mycket högt förtroendet för mjölkbönder respektive spannmålsbönder, en ökning sedan 2017 med 4 respektive 7 procentenheter.