facebooktwittermail d

”Varför välja svenskt om målet är att sänka kraven?”

Konsumenterna vill ha mjölk från betande djur. Det är svårt att förstå varför delar av branschen inte vill tillgodose detta önskemål, skriver Louise Hedlund i en slutreplik. 

Kor betessläpp
Konsumenterna vill se betande djur. FOTO: OLA JENNERSTEN NATURFOTOGRAFERNA/IBL

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Slutreplik på repliker från styrelsen Sveriges mjölkbönder och Växa.

Jag vill börja med att dementera att jag har påstått att kor har ett behov av att beta, om behov i den här kontexten refererar till produktion, hälsa och välfärd. Däremot visar (ny) forskning på ökad hälsa och välfärd på bete och jag menar att det därför är kortsiktigt att konkludera att bete enbart kostar. Jag delar gärna med mig av de studier mitt inlägg bygger på.

Den forskning som Styrelsen Sveriges mjölkbönder hänvisar till om att djur blir sjuka på bete har jag tyvärr missat. Eftersom min personliga uppfattning är att svensk mjölkproduktion håller mycket hög standard med friska djur, god djurvälfärd och välutbildade djurhållare har jag förtroende för att man inte släpper ut djur i leriga beteshagar med högt parasittryck och otjänligt dricksvatten.

Det är djupt oroande att Styrelsen Sveriges mjölkbönder inte delar den uppfattningen. Det är helt sant att vissa gårdar lämpar sig bättre för betande djur än andra, men lösningen för ökad lönsamhet kan inte vara att expandera gårdar till den grad att man bygger bort betesmöjligheten.

I slutändan handlar detta om vem som ska betala priset för djurvälfärd och jag tror vi är överens om att det inte i längden kan vara producenten. Genom att slopa beteslagstiftningen förskjuter vi kostnaden till djuren och jag tror inte det är en bra lösning för någon. I dag är det kor på bete som framförs som argument för att välja svenskt och jag har svårt att förstå varför det på somliga håll finns en sådan motvilja att leva upp till marknadsbilden. Kommunicerar inte mejeriernas marknadsavdelningar med branschen?

Att jag har fått mejl från flera mjölkföretagare med positiv feedback på mitt inlägg är en tydlig fingervisning om ni inte är överens. Några som är överens är däremot konsumenterna – vi vill ha mjölk från betande djur. Att tumma på varumärkets kvalitet skulle urholka konkurrenskraften. Varför ska jag köpa svenskt om målet är att sänka sig till andra länders nivå?

Louise Hedlund

Doktor i etologi

Läs mer om beteskravet:

”Kornas sommarbete starkaste incitamentet att köpa svenskt”

Replik: ”Utan beteskrav kan vi få betalt för kor på bete”

”Ge konsumenterna möjlighet att välja mer hållbart kött”

Pilotstudie om flexiblare betesdrift stoppas

”Beteskravet kunde ha varit mjölkens knorr”