facebooktwittermail d

Newcastlesjuka på gård – smittade höns kommer avlivas

Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 7 500 värphöns i östra Mellansverige. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning.  

Höns.
Det är provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som gett upphov till smittskyddsåtgärderna som införts av Jordbruksverket. FOTO: TT

Det är på en gård i östra Mellansverige som den smittsamma virussjukdomen har konstaterats. På gården råder nu tillträdesförbud och särskilda restriktioner, vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras.

En smittskyddsutredning har inletts av Jordbruksverket. Syftet är att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att den kan ha spridits vidare. Myndigheten har även infört en skyddsszon med tre kilometers radie samt en övervakningszon på tio kilometers radie kring gården.

– Man har inte haft symtom på hela besättningen, men som en säkerhetsåtgärd måste man avliva alla hönsen på grund av att sjukdomen är så smittsam, säger Lotta Hofverberg, chef på smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket. 

Hela processen fortlöper som den ska, meddelar hon. 

– När alla hönsen är avlivade kommer stallen att stå tomma i 24 timmar och sedan kommer saneringsarbetet att påbörjas. Skyddszonen tas bort 21 dagar efter att saneringen är gjord och därefter väntar man nio dagar innan man också upphäver övervakningszonen. Först då är alla restriktoner borta. 

Vilda fåglar kan ligga bakom utbrottet

I nuläget kan Jordbruksverket inte uttala sig om hur utbrottet uppstått. 

– En vanlig introduktionsväg är att smitta på något sätt har tagit sig in i besättningen från vilda fåglar. Vi utreder om vi kan hitta en möjlig introduktionsväg, säger Lotta Hofverberg. 

Får man som djurägare någon ersättning?

– I det här fallet rör det sig om en epizootisjukdom och då får man som djurägare ersättning för exempelvis djurvärde och saneringskostnader. 

Finns det andra hönsgårdar i närområdet som också drabbats? 

– Nej, vi har bara sett konstaterad Newcastlesjukdom i den här besättningen. Men eftersom sjukdomen sprids mellan vilda fåglar är det viktigt att man är försiktig. Alla fjäderfän i området bör hållas inomhus för att inte riskera flera utbrott. 

Newcastlesjuka är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Därför måste djurägare som misstänker Newcastlesjuka kontakta en veterinär.

Symtom på Newcastlesjuka hos fjäderfä

Kraftigt sänkt äggproduktion

Ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)

Äggskal med pigmentförändringar

Nedsatt allmäntillstånd

Ökad dödlighet

Hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)

Andningssvårigheter med eller utan hosta

Diarré

Källa: Jordbruksverket

Restriktioner som gäller i skyddszonen

Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.

Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.

Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.

Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.

Inom övervakningszonen gäller även förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Källa: Jordbruksverket 

LÄS OCKSÅ: 

Tackla krisen innan den kommer

De drabbades av Newcastlesjuka