facebooktwittermail d

Konkurrensverket sviker svenska bönder

Den höga kvaliteten hos svensk kycklingproduktion uppskattas allt mer av kommuner och landsting. Men stödet från Upphandlingsmyndigheten är bristfälligt. De nya kriterierna för upphandling uppfyller inte ens de krav som gäller för svensk lagstiftning, skriver Svensk Fågels vd Maria Donis.

Diskussionen om offentlig upphandling av mat är extremt viktig för svenska bönder. Även om svenska konsumenter i allt större utsträckning vill betala för de svenska mervärdena finns det fortfarande stor potential hos kommuner och landsting.

Det är också glädjande att se att allt fler kommuner och landsting väljer att ställa högre kvalitet på maten. Dessutom börjar grossister se värdet av att leverera produkter som motsvarar de höga krav vi har i Sverige.

Upphandlingsmyndigheten, tidigare Miljöstyrningsrådet, har som uppgift att stötta upphandlare runt om i Sverige genom sina rekommendationer till kriterier.

Det är ett stort ansvar, och nyligen togs nya kriterier fram för upphandlingar av kyckling hos den tidigare myndigheten, Konkurrensverket (KKV). I den förekommer en del brister som i förlängningen är förödande för svenska kycklingbönder.

Vi på Svensk Fågel har deltagit i flera möten för att ge vår syn på de nya kriterierna. Vi har också flera gånger påpekat brister. Men uppenbarligen utan att åtgärder har vidtagits.

När kriterierna presenterades var det med stor förvåning vi insåg att de inte ens nådde upp till svensk lagstiftning.

De krav som ställs på svenska bönder i deras dagliga arbete ställs alltså inte på den mat som upphandlas till offentliga skolor, sjukhus och äldreboenden. Det är inte bra.

KKV, den tidigare myndigheten, valde i flera fall att luta sig mot EU-regler när de formulerade sina kriterier istället för den tuffare svenska lagstiftningen.

Resultatet har blivit att de rekommenderar en nivå som vi inte accepterar i Sverige. Lägre bedövningsstyrka på slakterier, mindre utrymme i kycklingstallarna utan krav på kontrollprogram och lägre salmonellakontroll som inte omfattar alla salmonellasereotyper.

De ställer heller inget krav på salmonellagarantier för köttberedningar (fryst eller färsk kyckling med tillsatt saltlake) vilket gör att salmonellasmittat kött utan motsvarande svensk kontroll kan hamna i vår mat.

Tack vare ett långsiktigt och förebyggande arbete kan den svenska kycklingbranschen i dag stoltsera med en unikt låg antibiotikaanvändning, i princip ingen förekomst av salmonella samt extremt låg förekomst av campylobacter.

Det är ett kvitto på att vår svenska modell där vi sammankopplar djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd fungerar.

Vi vet att svenska konsumenter uppskattar de mervärden som våra bönder och företag kämpar för att uppehålla dygnet runt, året om.

Därför måste den nya Upphandlingsmyndigheten justera sina kriterier. Till dess rekommenderar vi upphandlare att använda sig av de förslag som Svensk Fågel har tagit fram. Det tjänar inte bara svenska bönder på men även konsumenten, djurvälfärden och klimatet.

Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel