facebooktwittermail d

"Konkurrensutsätt Lantmäteriet"

De långa väntetiderna får Kristdemokraterna, KD, att föreslå att Lantmäteriet ska få konkurrens av privata aktörer skriver Dagens Industri.

Utspelet om att konkurrensutsätta Lantmäteriet finns med i Kristdemokraternas budgetförslag. KD anser att långa handläggningstider för till exempel fastighetsbildningar bland annat bromsar byggandet. Orsaken till väntetiderna är bland annat brist på lantmätare.

ATL har tidigare rapporterat om de långa väntetiderna, bland annat hur ett ärende om en skogsväg tog 5,5 år.

”Myndigheten har fått stänga kontor på grund av arbetskraftsbrist. För att göra yrket mer attraktivt behöver man öppna upp för konkurrens", säger Caroline Szyber, kristdemokrat och ordförande i riksdagens civilutskott, till DI.

Arbetsuppgifter som mätningsdelen i en förrättning skulle lika gärna kunna göras av konsulter, byggföretag eller fastighetsägare menar KD och pekar på att det i andra länder finns certifierade företag som utför sådana moment.