facebooktwittermail

Konkurrensen avgörande för lönsamheten

Tid och plats är inget skogsägaren kan påverka. Men kanske kan de ta igen det med ökad konkurrens.

Skogsägare anstränger sig under omloppstiden för att på olika sätt få en bra värdeutveckling på sin skog. Rätt trädslag, rätt plantor, rätt skötsel och rätt köpare är några faktorer som det går att laborera med. Men andra faktorer är svårare att påverka, till exempel marknadens efterfrågan.