facebooktwittermail d

Danskt gods sålt för över kvarts miljard

Efter mer än 185 år i samma familjs ägo har det historiska danska godset Kongsdal sålts. Enligt danska medieuppgifter landade prislappen på motsvarande 310 miljoner svenska kronor.

Kongsdal Gods.
Kongsdal Gods ligger sex mil väster om Köpenhamn - en stad som räknar sitt grundande till 1167 när godsets förste ägare biskop Absalom anlade en biskopsborg med kloster kring vilken en köpstad sedan växte fram. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS (SE FOTNOT I SLUTET AV TEXTEN)

Under godsets snart 900-årige historia har Kongsdal haft 37 olika ägare, varav två varit kungar och en dömd kungamördare. Den 1 oktober tog paret Anna Sofie och Martin Mikkelsen enligt ett pressmeddelande över ägandet från Suzanne och Hans Iakob Estrup, vars släkt drivit godset sedan 1835.

I köpet ingår förutom 2 160 kvadratmeter bostadsyta även ägor på 600 hektar jordbruksmark och 200 hektar skog, uppger Landbrugsavisen.

Uppgiften om prislappen på 230 miljoner danska kronor, motsvarande 310 miljoner svenska kronor, kommer från Sjællandske Nyheder.

Första gången godset nämndes var när dess förste ägare Absalom - som bland annat var ärkebiskop i Lund - sålde det 1180. Han räknas även som Köpenhamns grundare efter att 1167 ha anlagt en biskopsborg med kloster kring vilken en köpstad sedan växte fram.

Fotobyline: Ramblersen2, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons