facebooktwittermail

”Större konflikt mellan stad och land i Norge”

När Norge går till val är konflikten mellan landsbygder och städer viktig.

Traktor vid fjord.
FOTO: GÖRAN GUSTAFSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Utblick är ledarsidans vinjett för skrivna utblickar. Här skriver gästande eller fasta skribenter från nära och fjärran för att vi ska lära oss mer om världen.

Den 13 september går brödrafolket till stortingsval – Norges motsvarighet till riksdagsval. I månader har prognosen varit att det blir regeringsskifte.

Inte för att den sittande borgerliga regeringen ledd av Høyres statsminister Erna Solberg har gjort något egentligt fel. Snarare verkar det bli regeringsskifte för att väljarna vill ha förändring.

Under Erna Solbergs tid vid rodret har det i stort varit lugn och ro. Pandemin har hanterats med låga dödstal. Och för det verkar Solberg ha höga förtroendetal bland väljarna. Hon framstår som en Nordens motsvarighet till Tysklands förbundskansler Angela Merkel.

Men som bekant brukar det ofta bli maktskifte efter två mandatperioder. Då vill väljarna ha något nytt. Så mycket talar för att en regering ledd av de norska Socialdemokraterna – Arbeiderpartiet – kommer att ta makten.

Säkerligen kommer det efter stortingsvalet att dras en hel del paralleller mellan svensk och norsk politik. En skillnad som dock bör noteras är att frågor kopplade till stad-land är långt mycket mer närvarande i norsk än svensk politik. Och Norges gamla bondeparti, Senterpartiet, skiljer sig i flera avseenden från sin svenska namne.

Senterpartiet i Norge har vårdat sitt arv av decentralisering. Under nuvarande partiledare Trygve Slagsvold Vedum, som titulerar sig agronom och lantbrukare, har motståndet mot centraliseringen drivits hårt. Till den grad att partiet återkommande har beskyllts för en typ av lokalromantisk populism.

Konflikten mellan landsbygder och städer är alltså ständigt närvarande i norsk politik, vilket även gör att jordbrukspolitiken är viktigare där. Och det är en skillnad mot Sverige.

I en rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet (2020) konstateras: ”Efter att Centerpartiet övergivit sin landsbygdsprofil till förmån för en mer liberal och storstadsvänlig framtoning har sentida försök att göra stad-landkonflikten politiskt relevant varit ganska misslyckade". Som stöd för det hänvisar forskarna bland annat till Landsbygdspartiets och Norrbottenspartiets svaga valresultat.

När Norge snart går till val är det i ett annat politiskt landskap än det svenska – trots den geografiska närheten.

 

Edvard Hollertz är ledarskribent i ATL. Han är utbildad agronom och äger tillsammans med sin bror en fjällgård i Norge.