facebooktwittermail

Kommuners vetorätt prövas

Miljöminister Andreas Carlgrens utspel om att kommunerna kan förlora möjligheten att sätta stopp för vindkraftsetableringar prövas snart av hans egen regering.

En omdiskuterad fråga i Hudiksvalls kommun visar vägen och kan bli ett pilotfall om den kommunala vetorätten.

Hudiksvallsärendet är det första där en exploatör trots ett hittills gällande nej från kommunen söker tillåtelse för att anlägga och driva vindkraftverk.

Miljödepartementet ska i en första omgång avgöra om prövningstillstånd ges. Skulle det bli ja hela vägen får länsstyrelsen sätta villkor för etableringen.

Markägare säger ja


Nordisk Vindkraft AB har planer på att etablera ett 80-tal vindkraftverk vid Dellensjöarna, 75 procent av dem ligger inom Hudiksvalls kommun.

Berört företag är även Eolus Vind AB som tillsammans med Nordisk Vindkraft AB förhandlat sig fram till klartecken av privata markägare.

- Vi sökte tillstånd 2008 och området är klassat som riksintresse för vindkraft. Vindmätningarna visar också att det i snitt blåser sju sekundmeter, ett bra värde för en etablering, säger Anna Jivén, informationsansvarig vid Nordisk Vindkraft AB.

Naturintressen


För ett år sedan blev det ett bakslag i Hudiksvalls kommunstyrelse som på grund av bland annat natur- och kulturintressen tog ställning mot planerna vid Dellensjöarna som är vida kända för sin naturskönhet. Bara något enstaka verk skulle få byggas i området.

-?Vi har lagt ner ett betydande belopp i planeringsarbetet och vill ha besked från regeringen om hur den ställer sig, fortsätter Anna Jivén.

Oavsett resultatet av regeringsprövningen kan Hudiksvalls kommun svänga. En ny allians har tillträtt efter årsskiftet och kommunalrådet Göte Bohman, Miljöpartiet, uppger att hela samrådsprocessen om vindkraft ska tas om i en fördjupad översiktsplan. Ett arbete som ska vara klart i år.

Flera miljarder


- I den tidigare processen vägde miljö- och kulturintressena över. Man måste även beakta energiutvinningen och de skatteintäkter som en etablering ger. Men jag är definitivt för att kommunerna ska kunna sätta stopp för vindkraftsetableringar, betonar Göte Bohman.

Hela investeringen planeras att gå på tre, fyra miljarder kronor. Anna Jivén räknar med att kommunala skatteintäkter under byggtiden blir cirka 30 miljoner per år och under driftsåren två, tre miljoner. Sverker Söderström