facebooktwittermail d

Kommunalrådet välkomnar prövningen om Yxern

Västerviks kommunalråd Dan Nilsson (S) tror inte att den föreslagna sjötröskeln skulle vara till skada för jordbruket nedströms sjön. Men han tycker det är bra att saken nu prövas i högre instans.

Kommunerna Vimmerby och Västervik vill riva dammluckorna och bygga en sjötröskel istället. Saken ska nu prövas i hovrätten.
Västerviks kommunalråd Dan Nilsson (S) tror inte att den föreslagna sjötröskeln skulle vara till men för jordbruket nedströms sjön. FOTO: PRIVAT

Den sjötröskel som Västervik och Vimmerby vill installera i stället för de gamla dammluckorna, skulle ha god effekt för återställandet av Yxern som biotop. Det tror Dan Nilsson, andre vice ordförande i Västerviks kommunstyrelse.