facebooktwittermail d

Kommunal strategi ger mer träbygg

2020 ska 50 procent av den kommunala nybyggnationen i Växjö vara träbaserad. Nu levererar Stora Enso 6 300 kubikmeter korslimmat trä till ett nytt storprojekt.

Byggprojektet Trummens Strand, Växjö, omfattar bland annat 150 lägenheter och en förskola. Som högst blir det åtta våningar, och allt byggs i trä.
Byggprojektet Trummens Strand, Växjö, omfattar bland annat 150 lägenheter och en förskola. Som högst blir det åtta våningar, och allt byggs i trä. FOTO: STORA ENSO

Bostadsprojektet Trummens Strand i Växjö är att av landets största trähusprojekt. De högsta delarna blir åtta våningar och projektet omfattar bland annat 150 lägenheter samt en förskola. Totalt kommer det att gå åt 6 300 kubikmeter byggelement av korslimmat trä som levereras av Stora Enso.

Inflyttning till årsskiftet

Grundarbetena har redan påbörjats och inflyttning är beräknad till årsskiftet 2018/2019.

"I Växjö har vi tagit fram en särskild träbyggnadsstrategi för att stimulera till ökad användning av trä i byggandet, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, i ett pressmeddelande.

"Målet är att år 2020 ska minst 50 procent av den kommunala nybyggnationen vara träbaserad. Vi är på god väg och utfallet för år 2016 hamnade på glädjande 67 procent".

Hållbart byggande

"Det finns ett ökat fokus på hållbart byggande i Sverige, vilket medför att intresset för trä som byggmaterial ökar. Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet, så ur miljösynpunkt finns inget bättre alternativ än trä", säger Mikael Lindberg, försäljningschef Skandinavien, division Wood Products, Stora Enso.

Stora Enso tillverkar byggelement av korslimmat trä vid sina anläggningar i österrikiska Bad St. Leonhard och Ybbs, men överväger att investera i en produktionsanläggning vid svenska Gruvön.