facebooktwittermail

Kommunal panik ett hot mot jordbruket

Det mest uppseendeväckande med problemen i kycklingslakteriet är den enormt snabba reaktionen hos kommunernas inköpare av livsmedel. Livsmedelsindustrin är sårbar vilket går ut över bonden och lantbruket som helhet.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Matkycklingen har gått hem hos konsumenten. Det är enkelt och prisvärt och räknas som det mest klimatsmarta köttet. Tack vare pandemin har svenskarna lagat svensk kyckling hemma i stället för att äta importfågel på restaurang.

Svensk matfågel ökade sin marknadsandel 2020 från 72 till 76 procent. Även exporten ökade. Bakom framgången ligger också en förnämlig produktutveckling med lättlagade produkter som konsumenterna gillar, något som gör framför allt grisuppfödare gröna av avund.

Kronfågel är det marknadsledande företaget med slakten koncentrerad till en plats, Valla i Sörmland. När denna slakt drabbas av problem slår det omedelbart mot hela branschen.

Det mest uppseendeväckande med problemen i kycklingslakteriet är den enormt snabba reaktionen hos kommunernas inköpare av livsmedel. Inom några få dagar har 90 kommuner stoppat inköpen av produkter från Kronfågel, något man gärna meddelar i sina pressmeddelanden. Beröringsskräcken är stor, även om det inte är belagt att några djur farit illa.

Men det gäller inte alla. En av kommunerna som tar det lugnt är Katrineholm, där Vallaslakteriet ligger. Kommentaren från måltidschefen till SVT Sörmland är ”vi ser att åtgärder kommer att vidtas och känner oss trygga i det”.

Det är ett hederligt och respektfullt sätt att hantera en långsiktig leverantör som man har avtal med, att i dialog ta reda på vad som hänt och tro på en lösning tills motsatsen bevisas.

Tyvärr kan vi komma att få se mer av detta panikartade flockbeteende som kommunerna uppvisar och då särskilt kopplat till djuruppfödningen. Ängsligheten hos tjänstemän och politiker kan vara här för att stanna.

Resultatet av denna panikattack kan bli att kommunerna köper importerad kyckling som har producerats under sämre förhållanden än i Sverige. En annan utväg är att gå över till vegetariska alternativ. Det är inte bra för bonden och lantbruket som helhet.

Livsmedelsindustrin är sårbar, misstag i produktionen straffar sig obönhörligt, mer nu än förr. Sårbarheten gäller också primärproducenten, odlaren och uppfödaren. Särskilt i en så hårt rationaliserad produktion som matfågel är det uppenbart.

Kronfågel har bett uppfödarna om ursäkt för dålig kommunikation omkring produktionsproblemen i Valla. Den borde absolut ha varit bättre, men är ett tecken på uppfödarnas ringa betydelse i företagets världsbild. Även för några år sedan kritiserades Kronfågel av leverantörerna för orimliga krav, dåliga villkor och brist på lyhördhet.

Utvecklingen mot stordrift är svår att utmana, men den sårbarhet som blir följden är ett problem, både i produktion och på marknaden. Den sker i alla branscher men har kommit längst i matfågelsegmentet.

Det är bättre med flera aktörer som konkurrerar i varje steg i livsmedelskedjan. Det ger bonden en större chans att påverka sin situation. Det är värdefullt och viktigt!

LÄS MER OM KRONFÅGEL:

Kycklinguppfödare om köpstoppen: Hyckleri

Stockholms stad: ”Blir sannolikt mer importerad kyckling”

Ny chef för Scandi Standard

Maskinstrul på Kronfågel – kycklingar avblodades inte

Göteborgs stad slutar köpa kyckling från Kronfågel

Scandi Standards vd: En fågel är en för mycket

Uppsala stoppar alla inköp från Kronfågel

Scandi Standards vd får sparken

Kronfågel ber uppfödarna om ursäkt