facebooktwittermail d

Kommun köper in sig i jordbruk

Som tredje kommun i landet har Tingsryd köpt in sig i ett andelsjordbruk.

– Vi får kvalitet, mindre svinn och ansikten bakom maten. Det är viktigt för oss, säger Jens Vikingsson som är måltidschef i kommunen.

Kvalité, mindre svinn och fler ansikten bakom maten är vinsterna med andelsjordbruk anser Jens Vikingsson.
Kvalité, mindre svinn och fler ansikten bakom maten är vinsterna med andelsjordbruk anser Jens Vikingsson.

Tingsryd är en av flera kommuner som försöker hitta nya vägar för att få mer ekologisk och lokal mat i de egna köken. Av de livsmedel som köps in är 42 procent ekologiskt och 72 procent svenskt, varav en högre andel svenskt för den ekologiska maten. Däremot har det varit svårt att upphandla lokalt, trots olika försök med mindre kvantiteter och upphandling efter säsong.

Inspirerade av Sollefteå och Kramfors kommuner som köpt in sig i andelsjordbruk, bestämde sig Tingsryd för att göra samma sak. Nu har man köpt 20 andelar hos Nybrukarna i Tolg. Det är en liten affär som motsvarar 1 000 kvadratmeter grönsaksodling, 40 000 kronor och cirka 3 procent av grönsaksinköpen. Men det är en storlek som gör det möjligt med direktupphandling.

Symbolvärdet är viktigt

Symbolvärdet är dock stort, menar Vikingsson:

– Jag brukar säga att skolmaten står för 2 procent av livsmedelskonsumtionen men serveras till 100 procent av morgondagens konsumenter.

Hela tanken med andelsjordbruk är att minska avståndet mellan konsument och producent. Kommunen kan följa odlingens framsteg på en facebooksida och även påverka utbudet. Likaså kommer kommunens kockar att åka på studiebesök till andelsjordbruket och man hoppas också få igång ett samarbete med skolklasser.

Glad över engagemanget

Maja Söderström är en av odlarna hos Nybrukarna och är glad över kommunens engagemang.

– Det är fantastiskt roligt! Vi brinner mycket för att involvera barnen och en skola i Växjö kommun har redan en odlingslott hos oss.

Totalt odlar man ett 70-tal olika sorters grönsaker på sin hektar mark och har sålt cirka 100 andelar. Hela skörden är i princip redan bokad.

Kvalité, mindre svinn och fler ansikten bakom maten är vinsterna med andelsjordbruk anser Jens Vikingsson.
Kvalité, mindre svinn och fler ansikten bakom maten är vinsterna med andelsjordbruk anser Jens Vikingsson.

Del av samhällsansvaret

Tingsryd vill nu testa modellen för att se om den kan utvecklas och om det också går att hitta nya samarbeten med lokala bönder inför den stora upphandlingsrundan 2019.

– Vi ser ju att det falnar på jordbruksfronten och vi behöver göra något för att de jordbruk som finns kvar ska orka hålla i och nya kunna starta upp. Jag ser det som en del av kommunens samhällsansvar, säger Jens Vikingsson.

LÄS MER

Sollefteå köper in sig i andelsjordbruk

Fler satsar på andelsjordbruk

Lovar köpa livsmedel från gården

Andelsjordbruk har funnits ett bra tag i Sverige men har på senare tid fått en nytändning och flera nya har startats. I dag finns uppskattningsvis cirka 20 andelsjordbruk i Sverige. Flera av dem är organiserade i Föreningen andelsjordbruk i Sverige, www.andelsjordbruksverige.se

Grundtanken är att korta avståndet mellan producenter och konsumenter. Konsumenter köper andelar i jordbruket och förbinder sig att köpa en viss mängd livsmedel under en längre tid, exempelvis ett år. Konsumenterna kan också påverka utbudet inför varje säsong, göra studiebesök och ibland även delta i arbetet.

Det finns också ett antal gårdar som har verksamhet som liknar andelsjordbruk. Det kan exempelvis handla om konsumenter som köper in sig i en ko eller gris, har möjlighet att besöka gården och senare får leverans av låda med kött eller mejerivaror.

Sollefteå Kommun har köpt andelar i Nyttogården och Kramfors kommun i Torsåkers Gårdsprodukter.