facebooktwittermail d

Kommun arrenderar ut gårdar i Stockholm

Huddinge kommun arrenderar ut två gårdar med får, kor och hästar, bara 1,5 mil från Stockholm.

Huddinge kommun arrenderar ut två gårdar på sin hemsida; Lövsta gård och Kastellet. Gårdarnas nuvarande arrende går ut 2017 och kommunen söker nya hyresgäster som vill bli månskensbönder till våren.

Någon prislapp på arrendet är inte satt, men det är inte fritt fram att göra riktigt vad man vill på gårdarna. Kommunen kräver att landskapen hålls öppna av betande djur.

Lövsta gård har en areal på cirka 30 hektar betes - och hagmarker samt en liten del åkermark. Det finns en arrendatorsbostad som renoverades 2012, ett fårhus som uppfördes 2012, en verkstad och två mindre stallbyggnader.

Ska hålla markerna öppna

- Gården ska drivas som ett mindre jordbruk med fårdrift som kan kompletteras med exempelvis getter, säger Stefan Törnqvist, fastighetsansvarig, till ATL.

På den andra gården, Kastellet, bedrivs betesdrift med kor. Arealen är 53 hektar naturbetesmark samt en mindre del åkermark. Det finns en arrendatorsbostad, ett extra bostadshus, maskinhall, ladugård, magasin, hönshus och några andra byggnader.

Varför sysslar Huddinge kommun med arrendegårdar?

- Vi ser ett värde i att få markerna hävdade. Skulle vi sälja gårdarna har vi ingen garanti för vad som händer. Den nya ägaren kan då lägga ner verksamheten, men vi vill ha verksamma jordbruksmarker och betning. Det är därför vi har gårdarna, säger Stefan Törnqvist.

I båda kontrakten krävs naturligtvis jordbruksutbildning på minst gymnasial nivå och praktisk erfarenhet av jordbruk med djurhållning. En realistisk driftskalkyl som visar den ekonomiska bärkraften under arrendeperioden ska också kunna uppvisas.

Enligt Stefan Törnqvist fordras också social kompetens och intresse för att verka på en tätortsnära gård.

- Det är lite speciella förutsättningar med tätortsnära jordbruk som dessa. Vi ställer krav på att arrendatorn kan hantera sociala kontakter med de kringboende.