facebooktwittermail d

KOMMENTAR: Mejerierna börjar etablera ett svenskt mjölkpris

Globala priser blir allt mindre relevanta inom jordbruket och livsmedelsindustrin i takt med att lokal- och närproducerat vinner alltmer terräng.

Jerry Simonsson, ekonomireporter.
Jerry Simonsson, ekonomireporter. FOTO: THOMAS HJERTEN

Skapar detta sedan en efterfrågan som är större än tillgången - den inhemska produktionen - förmår att tillgodose då stiger priserna.

Vi har redan sett det inom köttet där priserna under flera år nu legat långt över EU-priser, för att inte tala om skillnaden mot världsmarknadspriserna på kött.

Och nu pekar mycket på att det är mjölkens tur. Den "brist" på grädde som marknaden nu upplever handlar i slutänden om att det produceras alldeles för lite mjölk i Sverige mot bakgrund av den inhemska efterfrågan.

Redan för något år sedan cirkulerade siffran i branschen att produktionen motsvarade 85 procent av konsumtionen av mejeriprodukter. Med de senaste årens bortfall i producentledet kanske siffran i dag är 80 procent.

EU har genom sitt mjölkpaket ytterligare tagit mjölk från marknaden, vilket spätt på obalansen i marknaden.

Vi har dessutom fått ett antal nya och livskraftiga konkurrenter till de gamla kooperativen. Wermlandsmejeriet, Glada Bonden, DalsSpira, Lactalis/Skånemejerier med flera. Konkurrens om råvaran ger högre priser.

Detta kommer att tvinga de etablerade mejeribolagen att tänka om och tänka till hur man ska agera. Den svenska marknaden är en av Arla Foods mest lönsamma och säkert ingen man vill ge upp frivilligt.

Det ryktas också alltmer om att tanken på nationella priser inom Arla-gruppen diskuteras allt högre upp i direktionsrummen och kanske även på huvudkontoret i Århus.

Arla-ledningen har länge förfäktat att denna lösning inte är möjlig och inte förenlig med den kooperativa principen om likabehandling, men frågan är om Arla kommer att ha något val. Av alla de nystartade mejeribolag vi sett under senare år kommer huvuddelen av producenterna från Arla.

Sedan har Arla en annan besvärande fråga att hantera i detta sammanhang. Medan svenska leverantörer inte får ett avräkningspris baserat på den svenska marknadens betalningsförmåga så belönas den svenska bolagsledningen till stor del av resultatet från just den marknaden.

I fjol steg dåvarande vd:n Henri de Sauvages bonus med 100 procent till 1,6 miljoner kronor.