facebooktwittermail

”Mycket av det vi redan gör”

Med ett förslag om att undvika hyggesbruk har ett läckt utkast till ny skogsstrategi för EU väckt uppmärksamhet. Utkastet innebär även en ökad centralstyrning, men innehåller också mycket som går i linje med pågående utveckling inom den svenska skogssektorn.

En tredjedel av EU:s skogar finns i Sverige och Finland och där tycker EU-kommissionen att trakthyggesbruk ska undvikas framöver.
En tredjedel av EU:s skogar finns i Sverige och Finland och där tycker EU-kommissionen att trakthyggesbruk ska undvikas framöver. FOTO: MOSTPHOTOS

EU-kommissionens utkast till en ny skogsstrategi läckte nyligen ut till media, och publicerades först i DN. Mest uppmärksamhet väckte en skrivning om att hyggesbruk bör undvikas och andra brukningsmetoder påbjudas.