facebooktwittermail d

”Mycket av det vi redan gör”

Med ett förslag om att undvika hyggesbruk har ett läckt utkast till ny skogsstrategi för EU väckt uppmärksamhet. Utkastet innebär även en ökad centralstyrning, men innehåller också mycket som går i linje med pågående utveckling inom den svenska skogssektorn.