facebooktwittermail d

Kometskydd tog fart i fjol

Efter en trög start skyddades över 500 hektar skog i det frivilliga Kometprogrammet förra året.

– Det senaste året har de flesta skydden kommit till stånd, och det beror på att det tar lite tid. Det ska värderas och diskuteras omfattning innan det resulterar i ett färdigt skydd, säger Tord Wennerblom på länsstyrelsen i Dalsland, som är ett av de fem försöksområdena i Sverige.

Får höra av sig

I Dalsland har hittills 40 områden på 130 hektar skyddats och 10 miljoner konor betalats ut i ersättning.

100 av hektaren kom förra året. Totalt skyddades 532 hektar inom Kometprogrammet i Sverige förra året.

Komet går ut på att skogsägare hör av sig och tipsar om skyddsvärd skog på sin mark.

Objekten kan sedan skyddas i form av naturreservat, biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal.

Satsning som engagerar

År 2014 är det sista av de fem projektåren, och det börjar bli dags att summera projektet.

– Vi tycker att Komet skapar engagemang och det gynnar det framtida naturvårdsarbetet, säger Katarina Johnsson på Södra Skogsägarna.

Ett problem är dock att det är fortfarande är relativt få markägare som känner till projektet.

– Det är tyvärr inte så stor kännedom hos markägarna. Det kan ha betydelse för kvaliteten, ju fler objekt som finns, desto fler fina får man in, säger projektledaren Helena Ringblom på Skogsstyrelsen.