facebooktwittermail d

Komet sprider sig i landet

Programmet där skogsägare själva ska vara drivande i att skydda mer skog har pågått sedan 2010 i vissa län. Nu ska erfarenheter från försöket införas i hela landet.

Kometprogrammet infördes 2010 och 2014 är det sista av de fem projektåren som genomförts i fem områden runt om i Sverige.

En del i programmet har varit att satsa på information som ska uppmuntra markägare till att anmäla värdefulla områden som de anser ska få ett formellt skydd.

Totalt har hittills 292 områden om totalt 1 130 hektar produktiv skogsmark skyddats i någon form, det framgår av den rapport som Naturvårdsverket överlämnar till regeringen på torsdagen.

Högre kostnader

Myndigheten konstaterar också att kostnaderna för det nya arbetssättet har varit högre än vid andra former av skydd.

Naturvårdsverket uppger att metoder nu ska användas som ett komplement till det sätt som vanligtvis används för att skydda värdefull skog på.

Under nästa år ska det införas runt om i landet.

Läs hela rapporten här: