facebooktwittermail d

Kollektivavtalen klara för de gröna näringarna

Kollektivavtalen för sex områden inom de gröna näringarna är nu i hamn. Avtalen ger löneökningar i nivå med industriavtalen eller ”märket”, det vill säga 5,4 procent på 29 månader.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Nu är avtalen klara för cirka 6 800 helårsanställda arbetare inom grön sektor. Sist ut var område Jordbruk som även gäller avbytare, anställda på maskinstationer samt personal inom fjäderfänäringen.

Liksom övriga kollektivavtal inom grön sektor ger jordbruksavtalet löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden men innehåller också till exempel en satsning på kvalificerade djurskötare.

För kollektivanställda inom jordbruket blir det löneökningar från 1 februari med i snitt 706 kronor per månad och från 1 juli 2022 med ytterligare 571 kronor per månad.

– Det är individgaranti på avtalen och inget pottsystem som ska fördelas av arbetsgivaren utan alla heltidsanställda ska få ut det här krontalet, säger Jörgen Gustavsson, ombudsman på Kommunal.

Ny pensionsuppgörelse

Liksom för övriga kollektivavtalsområden gäller en ny pensionsuppgörelse. Den innebär att den anställde får tjänstepension redan från 22 års ålder mot 25 år i dag.

– Generellt i den här avtalsrörelsen har det annars handlat om avtalsperiod och lön snarare än stora förändringar av allmänna villkor, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef, Gröna arbetsgivare.

För Gröna arbetsgivare återstår nu att teckna avtal för cirka 1 500 tjänstemän i tidigare Lantbrukstjänstemannaförbundet som i dag ingår i Unionen.