facebooktwittermail d

Koll på höjden i Cat

På vissa modeller av Caterpillars bandschaktare, väghyvlar, schaktvagnar och grävmaskiner kommer system för höjdkontroll att vara förinstallerat och kalibrerat från fabrik.

Med ett inbyggt system för höjdkontroll slipper man regelbundna manuella mätningar. Systemet kan också användas för att minimera hjulslirning, genom att hålla höjderna på blad och skärstål optimala.

På grävarna i E-serien ger systemet information om läget för skopans tänder. Den integrerade lasermottagaren på stickan kan användas tillsammans med befintliga lasersändare på arbetsplatsen för en mera exakt höjdkontroll.
ATL