facebooktwittermail d

Koldioxidbanta odlingen och få mer betalt

Om man kan visa hur grödan har odlats går det att få bättre betalt för spannmålen. Det tror i alla fall Skira och en rad andra aktörer som nu ger sig in kampen om lantbrukarnas data, en kamp som bland annat handlar om koldioxid, biologisk mångfald och lokal livsmedelsproduktion.