facebooktwittermail d

Kobonden förlorade tvist mot försäkringsbolag

Länsförsäkringar vann striden i Nyköpings tingsrätt mot lantbrukaren, som polisanmälde 69 stulna kor. Tvisten gäller bolagets rätt att säga upp försäkringen i förtid.

Lantbrukaren anklagades för stöld av sina egna kor. Nu förbereder han skadeståndsanspråk på sitt försäkringsbolag.
Lantbrukaren anklagades för stöld av sina egna kor. Nu förbereder han skadeståndsanspråk på sitt försäkringsbolag. FOTO: MAGNUS BERG

Men lantbrukaren kommer att överklaga.

– Jag är mycket förvånad över domen. Den är uppenbart felaktig, och står i strid med två tidigare domar i Stockholms Tingsrätt, säger kobondens advokat Johan Sandberg.

Det var i december 2012 som lantbrukaren saknade 69 kor i stallet. Han polisanmälde dem som stulna och fallet med kostölden uppmärksammades livligt i media.

Men polisen hittade varken korna eller någon tjuv och så småningom vändes sökarljuset mot bonden själv. Han anhölls ett par månader senare och satt frihetsberövad i två dygn.

Försök till grovt bedrägeri

I december 2013 väcktes åtal mot honom för försök till grovt bedrägeri och i januari 2014 bestämde sig Länsförsäkringar Södermanland, där han hade sin rörelse försäkrad, för att säga upp den försäkringen i förtid.

Likadant gjorde Länsförsäkringar Liv och Sak samt Agria Djurförsäkringar, helägt dotterbolag till Länsförsäkringar, med de försäkringar lantbrukaren hade hos dem.

Försäkringarna var uppsagda

Bonden friades från brottsanklagelserna i tingsrätten, men det fick inte Länsförsäkringar att ändra ståndpunkt. Försäkringarna var uppsagda och bolagen ville inte ta tillbaka honom som kund.

Men en löpande försäkring får inte sägas upp hur som helst.

Bonden stämde försäkringsbolagen och ville att rätten skulle fastställa bolagens skyldighet att betala skadestånd till honom för den möjliga skada som uppsägningarna kan ha orsakat honom.

Fick betala rättegångskostnaderna

Två av målen avgjordes under fjolåret i Stockholms Tingsrätt till lantbrukarens favör.

I det ena målet, mot Länsförsäkringar Liv och Sak, medgav försäkringsbolaget, strax innan huvudförhandlingen skulle hållas, att bonden hade rätt i sin talan.

I det andra fallet dömde Stockholms Tingsrätt till bondens fördel och Agria Djurförsäkring fick betala hans rättegångskostnader.

Både dessa domar har vunnit laga kraft.

Men Nyköpings Tingsrätt kom till en annan slutsats.

Vidare till hovrätten

Länsförsäkringar Södermanland hade rätt att säga upp hans lantbruksförsäkring i förtid och är inte skyldiga att betala skadestånd, skriver tingsrätten i domen och slår fast att bonden ska betala försäkringsbolagets rättegångskostnaderna.

Nu tar lantbrukaren tvisten vidare till hovrätten.

Något skadeståndsanspråk har inte riktats mot försäkringsbolagen ännu.

"Extremt utsatt"

– Avsikten är att vinna bifall i alla tre målen först och sedan ställa anspråk på försäkringsbolagen i ett sammanhang, säger Johan Sandberg.

Lantbrukaren beskriver sin situation som extremt utsatt, när han ställdes utan försäkringar till rörelsen och 40-50 olika byggnader, samtidigt som han var brottsanklagad.

– Jag har tvingats ändra driften totalt och gått från en stor nötköttsproduktion till ren växtodling, säger han till ATL.

PREMIUM: Prinsen och kungen om planerna för Stenhammars lantbruk