facebooktwittermail d

Knepen som räddar från ”kolasmet” i tanken

Det finns knep för att undvika svart sörja i tanken. Två drivmedelsföretag och tekniker ger bästa tipsen.

Tanka blankdiesel. Det rådet har ATL fått från två drivmedelsföretag och från tekniker som varit med om problem med mackdiesel i äldre maskiner.

Ska traktorn stå stilla länge efter säsongens slut så ska du försöka få tag i blankdiesel. Får du bara tag på mackdiesel finns det knep att ta till. Har du tur kan det rädda dig från att få ”kolasmet” i tanken.

Kenny Åhlfeldt är produktingenjör på OKQ8 och får ganska ofta liknande frågor som ATL har om mackdiesel i stillastående traktorer.

– Det stora problemet brukar vara om man har tio lite kvar i en sextio liters tank och så står den ute i temperaturväxlingar, då får du kondensfukt i tanken. Sen så tankar man mer diesel och kör lite och så börjar det växa. Sen är sörjan ett faktum.

Vad ska man tänka på om man bara kan köpa mackdiesel?

– Du får mindre kondensfukt om du har full tank. Lagringstiden på RME:n är inte jättelång. Vi garanterar vår RME till ett år ungefär. Sen finns risk för tillväxt. Har man fukt i tanken går det fortare än ett år. Under förutsättning att tanken är ren från början ska man tanka den full innan man ställer in den för vintern. Sen finns det additiv man kan köpa i form av biocider som ska hämma tillväxten. Den tar inte bort den befintliga men ska liksom döda den så den inte växer på mer.

Om man har en ren tank och tankar den full med mackdiesel som innehåller RME, bör man då hälla i ett additiv?

– Jag vet inte om man nödvändigtvis behöver göra det heller, säg att du har en helt ny traktor som du fyller på helt full och ställer in den, då tror jag inte att det ska bli några konstigheter. Då finns ingen kondensfukt som vandrar in och ut. Men ska man vara på den säkra sidan kan man slå i en biocid. Vissa biocider finns i dieseln som ska förhindra det så mycket som möjligt, den produkten man köper på stationen ska ju vara mer eller mindre tanka och sluta tänk. Så det ska sköta sig själv men får man kondensfukt och det står länge kan det ändå bli problematiskt.

Det finns tillsatser på marknaden som ska förhindra bakterie- och algtillväxt i dieselbränsle. Ett företag som säljer sådana produkter är Red Line Oil. Enligt deras information så frodas mikroorganismer i kontaktytan mellan vatten och bränsle.

Problemen har ökat i takt med att man blandar in RME i bränslet. Tillväxten av mikroorganismer ger trådaktiga, mattliknande och kulformiga utfällningar i bränslet eller på väggarna i bränsletanken.

Dessa kan täppa till bränsleledningar och filter vilket ger motorn en sämre prestanda eller orsakar motorstopp. När mikroorganismerna äter av bränslet producerar de vatten, sura biprodukter och smuts. Det leder till korrosion och slitage på bränslesystemet.

Det kan motverkas av en tillsats, uppger företaget på sin hemsida. Rekommendationen är att använda tillsatsen i förebyggande syfte och vid långtidsförvaring av bränsle. Att bränsletanken ska hållas fri från vatten poängteras också.

Läs också

Så undviker du ”kolasmet” i tanken när du lagrar biobränsle

Bengt drabbades av svart sörja i traktortanken

Han testade 100 procent RME i sin Valtra

Lantbrukaren Jakob Öberg mycket nöjd med resultatet.

RÅD - för maskiner som körs sällan:

Kör bara med blankdiesel.

Hyr en tank så att du kan köpa blankdiesel.

Källa: OKQ8

RÅD - om du bara har tillgång till mackdiesel:

Har du annan diesel än blankdiesel – lagra den inte mer än ett år.

Undvik kondensvatten i bränslesystemet. Ha full tank.

Kör så slut på bränsle i tanken innan förvaring, fyll sedan tanken helt med ny diesel.

Köp eventuellt ett additiv som kan förhindra tillväxt.

Källa: OKQ8

Ett svavelfritt motorbränsle

Blankdiesel är enligt Qstars kundinformation ett svavelfritt motorbränsle för dieselmotorer i personbilar, tyngre fordon och arbetsmaskiner. Den uppfyller kraven enligt Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-155435. I Qstars sortiment heter blankdiesel B0 och säljs främst på sjömackar. Produkten innehåller ingen inblandning av RME (FAME).

Källa: Qstar