facebooktwittermail

Knärot satte krokben för avverkning

En miss i handläggningen gjorde att Skogsstyrelsen själva ville att avverkningarna som överklagats av Skydda Skogen skulle återförvisas för fortsatt handläggning.

Knärot.
Knärot. FOTO: ISTOCKPHOTO

Både Skogsstyrelsen och Skydda Skogen ville att de överklagade avverkningarna i Jämtland skulle återförvisas för fortsatt handläggning. Det framgår av domarna från Mark- och Miljödomstolen.