facebooktwittermail

Knärot vanligaste arten vid begränsningar av avverkning

Knärot den art som oftast ger inskränkningar vid avverkning – och antalet ärenden ökar. Det säger Magnus Pettersson på Skogsstyrelsen.

Skördare i granskog
Förekomst av knärot kan innebära restriktioner vid avverkning, och att bryta mot det kan ge viten på miljonbelopp. FOTO: MATS OSTELIUS

Den 15:e juni fick en skogsägare i Långsele besked från Skogsstyrelsen att 1 hektar av en anmäld avverkning måste lämnas orörd på grund av att knärot. Att bryta mot beslutet innebar vite på 250 000 kronor.