facebooktwittermail

Allt färre sågverk i norr – men produktionen ökar

De fyra nordligaste länen utgör halva Sveriges yta, och står för ungefär en tredjedel av årsavverkningen. Men där finns bara en dryg sjättedel av Sveriges sågverk.

Virkestruck med ett virkespaket.
Allt färre sågverk slåss om råvaran i norra Sverige. Det innebär samtidigt allt längre transportavstånd. FOTO: TORBJÖRN ESPING

”Såg vid såg jag såg hvarthelst jag såg”. Så skaldade Elias Sehlstedt 1872 efter att ha blickat ut över Sundsvalls hamn.