facebooktwittermail

Knäpplarverna frodas i år – fält totalförstörda

Den nederbördsrika våren och det sena vårbruket i Västra Götaland har lett till att skadorna av knäpparlarver har ökat. I drabbade fält handlar det ofta om växtföljder med vall samt låg jordbearbetning.  

I år är förutsättningarna väldigt gynnsamma för skadegöraren.
I år är förutsättningarna väldigt gynnsamma för skadegöraren. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Knäpparlarven finns i många fält och har orsakat skador i varierande grad, men i år är förutsättningar väldigt gynnsamma för skadegöraren. Jorden har varit fuktig och larven har lätt kunna röra sig mot markytan för att äta. Den har inte heller blivit störd av jordbearbetning då vårbruket kom i gång sent. På flera ställen i Västra Götaland har larven också gjort rent hus i vårsådden.