facebooktwittermail

Knäckesjuka i brandområdet

"Jag tror knäckesjukan finns inom hela brandområdet", säger Göran Hagerfors på Skogsstyrelsen.

Knäckesjuka angriper tallens årsskott, där det bildas 1-3 cm långa rostfärgade sporsamlingar i juni-juli. Sporbildningen ger ett sår som försvagar skottet och gör att det kan böjas eller knäckas och dö. Om skottet överlever kan det bli kraftigt S-formigt böjt och såret syns flera år efteråt.
Knäckesjuka angriper tallens årsskott, där det bildas 1-3 cm långa rostfärgade sporsamlingar i juni-juli. Sporbildningen ger ett sår som försvagar skottet och gör att det kan böjas eller knäckas och dö. Om skottet överlever kan det bli kraftigt S-formigt böjt och såret syns flera år efteråt.

Under sensommaren upptäcktes angrepp på tallplantor på brandområdet i Västmanland.

– Vi fick in rapporter från många olika håll, och kunde konstatera att det rör sig om knäckesjuka, säger Göran Hagerfors, senior advisor på Skogsstyrelsen i Sala.

Knäckesjuka är en svamp som angriper årsskott på yngre tallar. Angreppen leder till att topp- och sidoskott försvagas och ofta knäcks, därav namnet. Effekten blir nedsatt kvalitet och yngre plantor kan även dö av angreppen.

Värdväxlar

Svampen värdväxlar med asp och Göran Hagerfors tror att det rikliga uppslaget av självsådd asp på brandområdet kan ligga bakom utbrottet av knäckesjuka.

– Enligt våra inventeringar finns det i genomsnitt 3 700 aspplantor per hektar. Totalt har vi räknat till 11 000 plantor per hektar, sälg och rönn oräknat. Det är väldigt mycket, självsådden av björk och asp har varit oväntat stor.

Men det är inte de självsådda plantorna han är orolig för.

– 4 000 hektar av brandområdet ska återbeskogas, och hittills har tre fjärdedelar föryngrats med plantering eller sådd. Det är mager mark som passar för tall, och det är viktigt att ta vara på de investeringar som gjorts.

Rekommenderar tall

Hur omfattande angreppen är kan Göran Hagerfors inte säga, någon heltäckande inventering har inte gjorts.

– Vi har kollat några av våra föryngringsytor från 2015. På en yta med planterad tall var 40 procent av plantorna angripna, på en yta med sådd hade 90 procent av plantorna angrepp. Jag tror att knäckesjukan finns överallt.

Göran Hagerfors, senior advisor på Skogsstyrelsen i Sala.
Göran Hagerfors, senior advisor på Skogsstyrelsen i Sala.

Trots det rekommenderar Skogsstyrelsen skogsägare i området att fortsätta plantera tall.

– Hur allvarliga angrepp det blir beror på vädret och om skadorna inte är återkommande så repar sig plantorna. Rekommendationen är att ta bort asp vid röjning.

Och det är inte första gången angrepp av skadegörare på brandområdet diskuteras:

Hårt granskat

– Först fanns det en oro för snytbagge och sen var det rotmurkla, men det blev det inte mycket av. Rotmurkla visade det sig finnas överallt men det blev inga större problem, och framåt är det viltskadorna som oroar. Kanske är det så att angreppen av knäckesjuka upptäcks här på grund av att området är granskas hårdare, eller så har den lättare att sprida sig eftersom det är stora öppna områden, säger Göran Hagerfors.

LÄS MER: Ny tallsvamp sprider sig norrut

LÄS OCKSÅ: Här växer Sveriges största lövskog upp

PREMIUM: Klimatet rätt för att bygga i trä