facebooktwittermail

Klumprotsjuka ett ökande problem i höstraps

Klumprotsjuka i höstraps är ett problem som ökar. Bakom utvecklingen ligger varmare och fuktigare höstar, men också att fler odlar raps och att odlingen kommer tätare i växtföljden.

Fält i Västra Götaland med utbredda angrepp av klumprotsjuka.
Fält i Västra Götaland med utbredda angrepp av klumprotsjuka. FOTO: FREDRIK TIDSTRÖM/VÄXTAB

De senaste årens höga pris gör att allt fler lantbrukare odlar höstraps. Samtidigt har problemen med klumprotsjuka i grödan ökat. Angreppen kan leda till minskad skörd, eller i värsta fall till att grödan utvintrar helt.