facebooktwittermail d

Klumprotsjuka ett ökande problem i höstraps

Klumprotsjuka i höstraps är ett problem som ökar. Bakom utvecklingen ligger varmare och fuktigare höstar, men också att fler odlar raps och att odlingen kommer tätare i växtföljden.