facebooktwittermail

KLS Ugglarps höjer lammpriset

KLS Ugglarps har höjt avräkningspriset och kontraktstillägget på lamm denna vecka.

Kontraktstillägget har höjts med 1 krona till 9,00 kronor per kilo.

Avräkningspriset på lamm i viktgruppen 23-25,9 kilo höjdes med 1,50 kronor vilket ger ett nytt pris i klassen R- på 26,50 kronor per kilo.

I viktgruppen 15-22,9 kilo är höjningen på 1 krona, vilket ger ett nytt pris i klassen R- på 29,00 kronor per kilo.

Avräkningspriset i viktgruppen 12 - 14,9 kilo höjdes med 2 kronor vilket ger ett nytt pris i klassen R- på 15,50 kronor per kilo.

Även för får höjds avräkningspriset med 1 krona. ATL.nu