facebooktwittermail

KLS Ugglarps höjer lammpriset

KLS Ugglarps har höjt avräkningspriset på lamm denna vecka.

Avräkningspriset på lamm i viktgruppen 23-25,9 kilo höjdes med 50 öre vilket ger ett nytt pris i klassen R- på 30,00 kronor per kilo.

I viktgruppen 15-22,0 kilo är höjningen på 50 öre, vilket ger ett nytt pris i klassen R- på 32,00 kronor per kilo.

Avräkningspriset i viktgruppen 12-14,9 kilo höjdes med 50 öre vilket ger ett nytt pris i klassen R- på 19,00 kronor per kilo.
Även för får har avräkningspriset höjts med 1 krona.ATL.nu