facebooktwittermail d

Slakteri får böta för förorenad mark

Slakteribolaget KLS Ugglarps får en företagsbot på 100 000 kronor för containerläckage.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Enligt ett strafföreläggande om miljöbrott har det läckt ut djuravföring och urin från otäta containrar vid slakteribolagets anläggning i Dalsjöfors utanför Borås. Det har lett till kraftiga föroreningar av kväve, fosfor och tarmbakterier i marken.